Zážitková pedagogika

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Naše kurzy využívajú výchovné postupy zážitkovej pedagogiky. Vytváranie zážitkov je vždy iba prostriedkom, nikdy nie cieľom. 

Pracujeme s rozborom a reflexiou prežitých zážitkov s cieľom získať skúsenosti aplikovateľné do ďalšieho života.

Na dosiahnutie cieľov sa používajú najrôznejšie prostriedky:

 • hry všetkých typov,
 • modelové situácie,
 • tvorivé a dramatické dielne,
 • besedy a diskusie,
 • fyzicky i psychicky náročné výzvy,
 • sebapoznávajúce a k tímovej spolupráci smerujúce aktivity.
Hlavné charakteristiky zážitkovej pedagogiky
Integrálny rozvoj osobnosti

Zapája do učenia a rozvíja celú osobnosť človeka

Budovanie charakteru

Je vhodná pre rozvoj vedomostí, zručností a postojov

Aktívna účasť

Kladie dôraz na aktivitu žiakov a študentov

Neformálne vzdelávanie

Dosahuje stanovené pedagogické ciele využitím zážitku z hry

Aplikácia zážitkov do života

Je postavená na vytváraní zážitkov, ktoré následne aplikuje do ďalšieho života

Spojenie hry a výchovy

Spája dva zdanlivo protichodné aspekty- hranie sa s cieleným rozvojom a vzdelávaním

ROZVÍJAJ POTENCIÁL MLADÝCH V PETRŽALKE

Podporou nášho vzdelávacieho programu ovplyvníš výchovu a vzdelávanie nasledujúcej generácie.

Najnovšie komentáre
  Archív
  Kategórie
  • Žiadne kategórie
  Latest Posts
  Categories
  • Žiadne kategórie
  Twitter
  Could not authenticate you.