Poslanie

 

Chceme skvalitniť vzdelávanie na 2. stupni základných škôl realizáciou programov zameraných na integrálny rozvoj mladého človeka, na prácu s triednym kolektívom a na prevenciu sociálno-patologických javov.

Podľa ÚPSVaR medzi najčastejšie problémové správanie detí patria: klamstvá, záškoláctvo, úteky z domu, prejavy agresie, šikanovanie, zneužívanie drog, závislosti. Tieto javy a skutočnosti sme zistili aj z našej dlhoročnej práce s petržalskou mládežou a monitorovaním jej potrieb, pričom mnohé z nich vznikajú, prebiehajú alebo sa rozvíjajú práve v školskom prostredí, v ktorom mladí trávia veľkú časť svojho dňa.

Žiakov 2.stupňa základných škôl vnímame ako najohrozenejšiu skupinu a zároveň je pre túto cieľovú skupinu, v porovnaní napr. so strednou školou, menej iných ponúk. Program ponúka odpoveď na problémové správanie a javy v podobe primárnej prevencie.

Najnovšie komentáre
  Archív
  Kategórie
  • Žiadne kategórie
  Latest Posts
  Categories
  • Žiadne kategórie
  Twitter
  Could not authenticate you.