Témy kurzov

Moja trieda, moja partia!

Tento kurz je zameraný na vzťahy v triede a fungovanie triedy ako skupiny.

Budeme sa spoločne zamýšľať, hľadať problémy a riešenia vo vzťahoch so spolužiakmi, učiteľmi, kamarátmi a i. Zameriame sa na úskalia priateľstva a na triedu ako skupinu.

Témy kurzu: hádky, porozumenie, dôvera, ne/pochopenie, podpora, ohováranie, pomoc

Prevencia nežiadúcich javov: šikana, záškoláctvo, patologické vzťahy a pod.

Ako si rozumieme? Je niečo čo nás spoločne motivuje a naopak, niečo, čo nás ťahá dole? Malo by sa v našej triede niečo zmeniť? Odpovede na tieto a iné otázky nájdeme hravou formou, zažijeme ich na vlastnej koži.

Sám sebe priateľom a radcom!

Tento kurz slúži na hľadanie identity a lepšie poznanie seba samých.

Pomocou rôznych aktivít budeme s deťmi hľadať ich identitu a miesto v dnešnom svete, spoznávať vlastnú osobnosť a životnú situáciu. Pomôžeme im nájsť cestu k sebaprijatiu a rozšírime im obzory.

Témy kurzu: sebapoznanie, komplexy, prijatie samého seba, objavovanie hraníc

Prevencia nežiadúcich javov: najmä poruchy príjmu potravy, depresie, samovraždy pod.

„Môžeme povedať, že každý deň hľadáme svoje ja. Je to bod, ku ktorému je potrebné dôjsť, osobné povolanie, ktoré je treba realizovať. Aj keď cesta za poznaním vlastného ja vedie pochybnosťami, neistotou alebo krízou identity, nikdy nechýbajú dobré dôvody k nádeji, že naše hľadanie bude odmenené.” (Amedeo Cencinni)

Snívam, kým nepríde on, môjho srdca šampión!

Na kurze sa venujeme vzťahom a rozličnej sexualite muža a ženy.

Ponoríme do témy priateľstva, partnerstva a vzťahov všeobecne.

Témy kurzu: vzťahy, priateľstvo, láska, partnerstvo, sexualita, muži a ženy

Prevencia nežiadúcich javov: rizikové sexuálne správanie, prostitúcia, násilie a pod.

Existujú hranice medzi priateľstvom a láskou? Aké sú rozdiely medzi mužmi a ženami? Čo očakávam od partnera? Ako vidia veci chlapci a ako na vec pozerajú dievčatá? Ideálny/a partner/ka? Čakajú vás tieto a mnohé ďalšie otázky, ktoré vás budú zaujímať.

Čo zo mňa raz bude?

Počas kurzu sa hlbšie zameriame na budúcnosť a na výber nasledujúceho štúdia.

Vďaka našim aktivitám si budú môcť deti lepšie ujasniť, čo chcú, aby sa vedeli ľahšie rozhodovať.

Témy kurzu: schopnosti, priority, povolanie, plány a sny

Prevencia nežiadúcich javov: prevencia pred nesprávnym výberom školy, nezamestnanosťou a pod.

Kam vedú moje kroky? Čo ma motivuje? Aké sú moje priania a sny? Čo alebo kto ma podrží, keď sa mi nebude dariť? Čo je v dnešnom svete istota a ako si získať dôveru? Pomocou čoho dosiahnem svoje sny? Čo vlastne chcem?

Najnovšie komentáre
  Archív
  Kategórie
  • Žiadne kategórie
  Latest Posts
  Categories
  • Žiadne kategórie
  Twitter
  Could not authenticate you.