Charakteristika kurzov

Naše kurzy sú realizované tímom dobrovoľníkov formou zážitkovej pedagogiky priamo v mládežníckom stredisku. Kurzu sa zúčastňuje celá trieda spolu so svojim triednym učiteľom v trvaní 3 dní. Trieda má možnosť vopred si zvoliť program zameraný na jednu z ponúkaných témadaptačný kurz, vzťahy v triede, voľba povolania, sebepoznanie alebo medziľudské vzťahy. Zároveň je program prispôsobený na mieru danej triede a na riešenie ich problémov.

BENEFITY KURZOV
Zlepšovanie vzťahov v triede

žiaci viac spolupracujú a podporujú sa navzájom

Lepšia komunikácia

žiaci sú otvorenejší a viac sa zdieľajú, neboja sa nadväzovať nové priateľstvá

Rozvoj potenciálu detí

sebapoznanie a sebaprijatie pomáha deťom objaviť svoje talenty a rozvíjať ich

Formovanie životných postojov a hodnôt

diskusia a reflexia je kľúčová pri budovaní charakteru

Základné informácie o kurze

Pre koho sú kurzy určené?

Pre triedy druhého stupňa základných  škôl a pre stredné školy teda mladým vo veku od 11 do 20 rokov.

Koľko stojí kurz?

30€ na osobu, tj. 10€ na osobu za jeden deň (pedagogický sprievod len 13€/strava).

Cenu tvorí 17€ (povinný poplatok), ktorý zahŕňa: spotrebu materiálu, amortizácia športových pomôcok, využitie herne, ihriska, príp. lezeckej steny, prenájom a údržba klubovní a iných používaných priestorov, know-how, metodické a organizačné zabezpečenie kurzov.

Druhá časť – 13€ (voliteľný poplatok) – je cena za stravu, ktorú si žiaci môžu, no nemusia objednať. Zahŕňa obed, pitný režim, desiatu a olovrant.

Cena kurzu nezahŕňa prípravu a realizáciu samotného kurzu tímom. Naši školitelia sú dobrovoľníci a nie sú za tieto aktivity platení s výnimkou koordinátora programu.

Cena kurzu zahŕňa:

 • obed
 • občerstvenie
 • pitný režim
 • know-how
 • spotreba materiálu
 • amortizácia športových pomôcok
 • využitie herne, ihriska, príp. lezeckej steny a pod.
 • prenájom a údržba klubovní a iných používaných priestorov
 • metodické a organizačné zabezpečenie kurzu
Dĺžka kurzu

Každý kurz trvá tri pracovné dni.

Miesto konania

priestoroch mládežníckeho strediska Mamateyka v Bratislave.

Zastávka MHD: Šustekova

Požiadavky na účastníkov

Od žiakov sa očakáva aktívna účasť na programe, rešpektovanie pravidiel školskej akcie a miesta konania kurzu. K nim patrí predovšetkým zákaz fajčenia, konzumácie alkoholu a drog

Čo je potrebné si vziať na kurz?
 • Lieky, ktoré užívaš
 • Osobné doklady a kartičku poistenca
 • Zdravotné prehlásenie
Čo si mám obliecť a obuť?
 • Pohodlné oblečenie do akéhokoľvek počasia, prostredia a situácie. Počítaj s tým, že sa možno veľmi zašpiníš.
 • Prezúvky (najlepšie športovú obuv) na aktivity vo vnútri
 • Radšej náhradnú obuv na vonku
8:00 Príchod žiakov
8:00 – 9:00 Úvod dňa
9:00 – 11:15 Tematický blok s prestávkami
11:30 Obed
13:00 – 15:30 Tematický blok s prestávkami
15:30 – 16:00 Zhrnutie dňa
16:00 Odchod žiakov
Najnovšie komentáre
  Archív
  Kategórie
  • Žiadne kategórie
  Latest Posts
  Categories
  • Žiadne kategórie
  Twitter
  Could not authenticate you.