Zuzana Saloňová

štúdium: učiteľstvo - B,CH a sociálna práca na UK, práca: sociálny pracovník

  • Position:
    Dobrovoľník

Motto: „Pravda má svoje vlastné svetlo.“

Obľúbené jedlo: jablko

Obľúbená farba: zelená